• SlideOne
 • SlideTwo
 • 3-vägs med don
 • Vridspjäll
 • Vridspjäll med don
 • Regler
 • SlideSeven
 • 3-delad med don
 • Backventil
 • Filter
 • Kulventiler
 • Kylventil
 • LD
 • Pneumatisk
 • PS
 • Tryckreducer
 • Tryck

Referenser

Vi har många långvariga relationer med både entreprenörer och slutkunder och det är gärna så vi arbetar.

* Stockholm Exergi

* E-on Malmö

* Scan Linköping, Skara, Uppsala, Kristianstad

* Ericsson Lindholmspiren, både värme och kyla.

* LKAB, kompletta pumpmoduler till oljebrännare.

* Polarbröd, ammoniaksystem för fryshus.

* ICA centrallager i Kungälv, Kallhäll både primär och sekundärkyla.

* Kyla för flertalet ishallar: Älta, Torvalla, Sollentuna, Trängen, SkyCom Arena, Vinterstadion mm.

* Vilhelmina Vattenverk

* Volvo Personvagnar, hetvatten

* IKEA Kungens Kurva, värmesystem