• SlideOne
 • SlideTwo
 • 3-vägs med don
 • Vridspjäll
 • Vridspjäll med don
 • Regler
 • SlideSeven
 • 3-delad med don
 • Backventil
 • Filter
 • Kulventiler
 • Kylventil
 • LD
 • Pneumatisk
 • PS
 • Tryckreducer
 • Tryck

Säkerhets, överströmsventiler och avluftare

Produkt: TSC800 - 1400
Säkerhetsventil av brons, stål, rostfritt stål för vatten, köldbärare, ånga och andra industrapplikationer mm
Anslutning inv. R-gäng eller för inspänning mellan flänsar.

 

Produkt: UV33
Överströmmningsventil av rostfritt stål för vatten och industriapplikationer mm.
Anslutning inv. R-gäng, svetsändar eller för inspänning mellan flänsar.

 

Produkt: PMX
Luftavskiljare för automatisk avluftning i cirkulerande västkesystem
Anslutning svetsändar.

 

Vi har inte alla produkter upplagda på hemsidan, fråga oss om ni har behov av ytterligare dokumentation.