• SlideOne
 • SlideTwo
 • 3-vägs med don
 • Vridspjäll
 • Vridspjäll med don
 • Regler
 • SlideSeven
 • 3-delad med don
 • Backventil
 • Filter
 • Kulventiler
 • Kylventil
 • LD
 • Pneumatisk
 • PS
 • Tryckreducer
 • Tryck

Hydrauliska manöverdon

För kul, vridspjäll eller kikventiler med 90° för on/off drift, med tillbehör såsom gatuskåp med lokal lägesvisning eller fjärrstyrning.