• SlideOne
 • SlideTwo
 • 3-vägs med don
 • Vridspjäll
 • Vridspjäll med don
 • Regler
 • SlideSeven
 • 3-delad med don
 • Backventil
 • Filter
 • Kulventiler
 • Kylventil
 • LD
 • Pneumatisk
 • PS
 • Tryckreducer
 • Tryck

Produkter

Kulventiler

För vatten, saltlösningar, alkoholer, glykollösningar mm.

Vridspjällsventiler

För vatten, saltlösningar, alkoholer, glykollösningar, ammoniak mm.

Kilslid, sluss, och sätesventiler

För vatten, ånga, avloppsvatten mm.

Injustering och reglerventiler


För vatten, saltlösningar, alkoholer, glykollösningar mm.

Backventiler

För vatten, saltlösningar, alkoholer, glykollösningar, avloppsvatten mm..

Elektriska manöverdon

För on/off och reglering.

 

Hydrauliska manöverdon

För on/off och reglering.

Pneumatiska manöverdon

För on/off och reglering.

Säkerhets, överströmsventiler och avluftare

För vatten, saltlösningar, alkoholer, glykollösningar, ånga mm.

Reduceringsventiler och smutsfilter

För vatten, saltlösningar, alkoholer, glykollösningar, ånga mm.

Kylmedieventiler

För ammoniak, CO2 och andra kylmedier mm.

Kompensatorer


För vatten, saltlösningar, alkoholer, glykollösningar mm.

Produktkatalog Fjärrvärme