• markventil
  • ARL
  • SKåp
  • Högfors
  • LD
  • MSA
  • Twin markventil
  • Böhnmer

Fjärrvärme

KOMPOTEK har omfattande kunskaper om ventiler med tillbehör för fjärrvärme och fjärrkylning, vår kollektiva erfarenhet i företaget sträcker sig åtminstone 40 år tillbaka i tiden.
Ventilområdet omfattar markventiler
, heltsvetsade kulventiler, vridspjällsventiler samt backventiler med mera.För dessa har vi olika typer av driftsmöjligheter, allt från enkel handdrift till avancerade lösningar med olika typer av ställdon, speciellt hydrauliska och elektriska.

Se vår nya Produktkatalog Fjärrvärme samt broschyr för fjärrstyrningsskåp för hydrauliska manöverdon.


Ventilerna kan levereras antingen i "naken" design men även svetsförlängda och förisolerade för markinstallation. Markventilerna kan levereras med både bypass och / eller avluft / avloppsventiler helt enligt kundens önskemål. Vi har också många egna speciallösningar för detta där allt passar in i en standardbrunnsbeteckning och kan därmed spara på antal brunnar. Vänligen kontakta oss för mer information.


Vi levererar helsvetsade kulventiler från DN15 till DN700 och med både hydrauliskadon och växellådor. Det finns också alla tillbehör för hydrauliska don, som slangpaket, bärbara hydraulaggregat och gatuskåp med lokala indikationer.
Vi marknadsför, säljer och lagerför HYKOM - ett hydrauliskt ställdon med bred applikation. Här hittar du också tillbehör som styrskåp för både lokal- och fjärrstyrning.
På elektriska ställdon är vi inte kopplade till något speciellt märke, men har ett gott samarbete med AUMA och SIPOS. Vår monteringspersonal har utbildning inom dessa sortiment.


Vi är flexibla och utför även montering på plats oavsett om det är nya eller befintliga ventiler. Detta gäller både hydrauliska och elektriska ställdon för fjärrvärme samt fjärrkylning.